தாய் மொழி பேசி , சொந்த நாட்டில் உழைத்து பெற்றோரை பார்ப்பது என்பது வரம்

Friends

நண்பா , சுமார் ஐந்து  வருடங்களுக்கு முன்பு , வீட்டு உறுதியை அடகு வைத்து, மேல் படிப்புக்கு கடன் வாங்கி; உன்னை அமெரிக்கா அனுப்பி படிக்க வைத்ததும் இதே பெற்றோர்களே ! இருந்தும் , படிப்பு முடிந்ததும் நீ திரும்பி வருவாய் என்று நினைக்கும் போது நீ காதலித்த பெண்ணையே திருமணம் செய்யப்போகிறேன் என்றாய் . இப்போதெல்லாம் யாரோ  காதலித்த பெண்ணை யாரையோ காதலித்தவர்கள் திருமணம் செய்யும் காலம்! எனினும் , உன் அப்பா அம்மாவையும் சம்மதிக்க வைத்தேன் . அதன் பின்பு , திருமணத்திற்க்கு பெற்றோரை இந்தியாவிற்கு அழைத்தால் செலவு அதிகம் ஏற்படும் என அழைப்பிதழையும் , புகை படங்களையும் Facebook ஊடக அனுப்பி வைத்ததும் நீ சொல்லி நான் அறிவேன்

Continue Reading

Last updated by at .